TOEGANG TOT EVANEWS-PRODUCTIES

De reproductie en/of herverspreiding, zonder wijziging, van deze producties - hetzij door deelnemende partneragentschappen, hetzij door derde media - is vrij van audiovisuele of digitale rechtenbeperkingen. Het gebruik van deze producties door derden is mogelijk zonder specifieke beperkingen gedurende een beperkte periode, tot en met 31 juli 2023, op voorwaarde dat de bron - "European Video Alliance" of "EVAnews" - duidelijk wordt vermeld.

WETTELIJKE OPMERKING

In geval van vragen of verduidelijkingen kan iedere eindgebruiker van EVAnews-producties voor nadere informatie contact opnemen met INS: contact@ins.brussels