EVANews, nový pohled na novinky.

EVANews je unikátní projekt: aliance mezi několika video zpravodajskými agenturami za účelem výměny a informování o Evropě. Bruselské instituce komunikují většinu času centrálně a v angličtině. Pro zpřístupnění velmi komplikované evropské politiky pracují novináři platformy EVANews ve svém mateřském jazyce a berou v úvahu národní dimenze všech unijních zpráv.