O


Nový pohled na evropské zpravodajství

EVAnews je nový projekt vytvorený aliancí predních evropských zpravodajských agentur. Spolecne budeme vytváret puvodní video zpravodajství v osmi jazycích a pokrývat témata, na nichž Evropanum záleží, a popisovat príbehy, které obyvatele Evropy spojují.