PRÍSTUP K PRODUKCI EVANEWS

Reprodukce a/nebo další šírení této produkce - at už zúcastnenými partnerskými agenturami nebo médii tretích stran - bez úprav je bez omezení audiovizuálních nebo digitálních práv. Použití techto produkcí tretími stranami je možné bez použití zvláštních omezení po omezenou dobu do 31. cervence 2023 za predpokladu, že bude jasne uveden zdroj - "European Video Alliance" nebo "EVAnews".

PRÁVNÍ POZNÁMKA

V prípade dotazu nebo nejasností se muže každý koncový uživatel produkce EVAnews obrátit na INS a získat další informace: contact@ins.brussels