ACCÉS A EVANEWS PRODUCTIONS

La reproducció i/o redifusió, sense modificació, d'aquestes produccions –ja sigui per agències col·laboradores participants o mitjans de tercers– està lliure de restriccions de drets audiovisuals o digitals. L'ús d'aquestes produccions per part de tercers és possible sense recórrer a restriccions específiques durant un període limitat, fins al 31 de juliol de 2023, sempre que s'esmenti clarament la font, "European Video Alliance" o "EVAnews".

NOTA LEGAL

En cas de consultes o aclariments, qualsevol usuari final d'EVAnews productions pot posar-se en contacte amb l'INS per a més informació: contact@ins.brussels